bewegingingsontwikkeling voor peuters 

Welkom op de site van Hup Jules!
Op dit gedeelte van de site vindt u alles over dit bewegingsprogramma voor peuters.

Hup Jules! nodigt peuters uit om op een natuurlijke, spontane manier te bewegen. Welbevinden en emotionele veiligheid staan voorop.

De klaspop Jules gaat mee naar de gymzaal. Jules kijkt toe hoe de peuters nieuwe bewegingingen evaren en of iedereen zich daar wel goed bij voelt. Zowel kleuterleid(st)ers als leerkrachten bewegingsopvoeding vinden hun gading in het pakket Hup Jules!